home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 
             Wie kan er bij ons terecht?

1. Kinderen en jongeren (0-19 jaar) met:
(lees meer ...)

- ontwikkelingsstoornissen
- complexe spraak- en taalstoornissen
- complexe leerstoornissen (vb dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
- mentale retardatie
- aandachtsstoornissen met hyperactief gedrag (ADHD)          
- gedragsstoornissen
- autismespectrum stoornissen
- centraal motorische stoornissen of verworven hersenletsel

2. Peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen:
(lees meer ...)

- gehoorstoornissen
- stotteren