home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 


Centrum voor Ambulante Revalidatie 't Vlot vzw   

Geachte Ouders,

Tijdens de schoolvakanties worden de therapiemomenten steeds aangepast naargelang de aanwezigheid van therapeuten en kinderen.

Gezien er in het revalidatiecentrum gedurende de herfstvakantie een zeer kleine bezetting aanwezig is, zal U ook geen uitnodiging krijgen om uw kind tijdens deze vakantie therapie te laten volgen.


Indien de therapeut van uw kind aanwezig zou zijn in de herfstvakantie,  zal deze met U persoonlijk contact opnemen.

 

Op maandagnamiddag 23 november en dinsdagnamiddag 24 november wordt er geen therapie gegeven omwille van oudercontacten. Gelieve de school hiervan te verwittigen indien uw kind gebruik maakt van ons busje.

Op maandag – en dinsdag voormiddag is er wel therapie.

 

Omwille van de huidige coronamaatregelen zal het oudercontact digitaal worden georganiseerd.  U zal gecontacteerd worden om dit gesprek concreet te plannen. 

Namens het team,
Vriendelijke groeten,

Veerle Poppe
DirecteurWe can beat it together Covid-19.
Zolang er geen vaccin beschikbaar is, zullen we extra waakzaam moeten blijven.

beslisboom

Beste ouders,

Jammer genoeg horen we in de media dat er in de afgelopen periode opnieuw meer coronabesmettingen geregistreerd worden.  Dit zorgt ervoor dat we ook in t Vlot extra waakzaam moeten blijven om maximaal te zorgen voor elkaars gezondheid en om zoveel mogelijk nieuwe besmettingen te voorkomen.

Hieronder zetten we de maatregelen op een rijtje. 

Met als voornaamste verschillen:

-  dat ophalen en terugbrengen van de kinderen gebeurt door de therapeuten op de parking. 

-  indien u als volwassene langer dan 15 minuten in het centrum aanwezig bent zal dit worden geregistreerd met het oog op contact tracing.

 

richtlijnen(meer foto's)
   

Centrum voor multidisciplinair
onderzoek en behandeling voor
kinderen en jongeren met leer- en/of
ontwikkelingsstoornissen

            We zijn gemakkelijkst bereikbaar:
  *op schooldagen  van 8.00 tot 12.00
            en van 12.45 tot 18.00
            en op zaterdag van 8.30 tot 12.15.
  *op schoolvakantiedagen  van 8.30 tot 12.15
            en van 13.00 tot 17.15

   

Kallobaan 5
9120 Beveren

tel: 03.775.64.84
fax: 03.775.32.17

     

e-mail: veerle.poppe@reva-beveren.be
website: www.revalidatiecentrum-beveren.be
  facebook:  klik hier

rekeningnummer: BE55 4429 1152 0144
CAR 't Vlot vzw 

   

VAZGnummer: 9.65.246.01
VAPHnummer R246

Maatschappelijke Zetel
Kloosterstraat 6, 9013 Drongen